KATALOG STRON PROMUJE STRONY OD 2006 ROKU      PR 4       PA 44      CF 37      TF 28

Zmiany klimatyczne – wyzwania i adaptacja w Chinach

Zmiany klimatyczne stanowią jedno z największych wyzwań współczesnego świata, a Chiny, jako jeden z największych emitentów gazów cieplarnianych, odgrywają kluczową rolę w globalnych wysiłkach na rzecz ich przeciwdziałania. Wzrost temperatur, ekstremalne zjawiska pogodowe, podnoszenie się poziomu mórz oraz zmiany w opadach atmosferycznych mają poważne konsekwencje dla środowiska, gospodarki i społeczeństwa.
Chiny, będąc dużym krajem o zróżnicowanym klimacie, doświadczają różnorodnych skutków zmian klimatycznych. Na północy kraju obserwuje się nasilające się susze, które zagrażają rolnictwu i zaopatrzeniu w wodę. Południe natomiast zmaga się z intensywnymi opadami i powodziami, które niszczą infrastrukturę i zmuszają tysiące ludzi do opuszczenia swoich domów. Zmieniające się wzorce pogodowe wpływają również na bioróżnorodność, zagrażając przetrwaniu wielu gatunków. W odpowiedzi na te wyzwania, Chiny wdrażają szeroko zakrojone strategie adaptacyjne i mitygacyjne. Jednym z głównych elementów polityki klimatycznej jest rozwój odnawialnych źródeł energii. Chiny są światowym liderem w produkcji energii słonecznej i wiatrowej, a inwestycje w te sektory stale rosną. W 2020 roku, Chiny zainstalowały ponad 48 GW nowych mocy w elektrowniach słonecznych, co stanowiło ponad połowę globalnej mocy zainstalowanej w tym sektorze. Również energia wiatrowa odgrywa znaczącą rolę, a Chiny planują dalszy rozwój offshore wind farms, co przyczyni się do zwiększenia produkcji energii z tego źródła.
Oprócz rozwijania odnawialnych źródeł energii, Chiny kładą duży nacisk na poprawę efektywności energetycznej. Modernizacja przemysłu, wprowadzenie nowych technologii oraz promowanie efektywności energetycznej w budownictwie i transporcie są kluczowymi elementami tych działań. Przykładem jest wprowadzenie surowszych norm emisji dla pojazdów oraz rozwój infrastruktury dla pojazdów elektrycznych, co ma na celu redukcję emisji z sektora transportowego. Adaptacja do zmian klimatycznych obejmuje również działania mające na celu ochronę zasobów wodnych i rolnictwa. Chiny inwestują w rozwój systemów zarządzania wodą, takich jak budowa tam i zbiorników retencyjnych, które pomagają w regulacji przepływów wód i ochronie przed powodziami. W rolnictwie wprowadzane są techniki zrównoważonego zarządzania glebą i wodą, takie jak uprawy odporniejsze na suszę i systemy nawadniania oszczędzające wodę.
Chiny angażują się również w międzynarodową współpracę na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym. W 2015 roku Chiny były jednym z kluczowych sygnatariuszy Porozumienia Paryskiego, zobowiązując się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i dążenia do osiągnięcia neutralności węglowej do 2060 roku. W ramach tych zobowiązań, Chiny wprowadzają krajowe polityki i programy, takie jak system handlu emisjami, który ma na celu ograniczenie emisji z sektora przemysłowego.

Szczegóły strony https://plaza.rakuten.co.jp/omeleq/diary/202306260000/: