KATALOG STRON PROMUJE STRONY OD 2006 ROKU      PR 4       PA 44      CF 37      TF 28

Chrzest Duchem Świętym

Założony we Wrocławiu protestancki kościół Nadzieja Świata jest jedną z części kościoła Jezusa Chrystusa na ziemi. Nadzieja Świata gromadzi wiernych wierzących, że jeżeli chcą należycie wypełniać Słowo Boże zapisane w Biblii, nie mogą tego robić jako pojedyncze jednostki, muszą gromadzić się w większe społeczności. Ich nadrzędnym celem jest możliwość uzyskania łaski dostąpienia chrztu w Duchu Świętym, dzięki któremu będą mogli czerpać w pełni z darów płynących z tego sakramentu. Łaski chrztu w Duchu może dostąpić każdy, nie jest on tylko dla wybranych.

Szczegóły strony https://chrzestduchemswietym.pl: