KATALOG STRON PROMUJE STRONY OD 2006 ROKU      PR 4       PA 44      CF 37      TF 28

Program Czyste Powietrze 2024

Program "Czyste Powietrze" 2024 to unikalna inicjatywa rządowa w Polsce, która skupia się na walce ze smogiem poprzez wspieranie polskich gospodarstw domowych w modernizacji systemów ogrzewania i termomodernizacji budynków. Jest to jeden z kluczowych elementów narodowej strategii na rzecz poprawy jakości powietrza, mający na celu ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery.
Program oferuje szeroki zakres dofinansowań, które mają zachęcić właścicieli domów jednorodzinnych do inwestowania w ekologiczne i energooszczędne rozwiązania. W ramach programu można otrzymać wsparcie na:
wymianę nieefektywnych i zanieczyszczających powietrze starych kotłów na węgiel, drewno czy olej opałowy na nowoczesne źródła ciepła, takie jak pompy ciepła, kotły na biomasę, kotły gazowe czy instalacje solarne,
przeprowadzenie działań termomodernizacyjnych, w tym docieplenie budynków, wymiana okien i drzwi na nowe, bardziej energooszczędne modele, a także instalację nowoczesnych systemów wentylacyjnych z odzyskiem ciepła,
instalację odnawialnych źródeł energii, takich jak panele fotowoltaiczne.
Kluczowym aspektem programu jest jego elastyczność i dostosowanie do różnych potrzeb i możliwości finansowych beneficjentów. Program ustala różne poziomy dofinansowania, zależne od dochodów gospodarstwa domowego, co sprawia, że jest on dostępny dla szerokiego spektrum społeczeństwa. Ponadto, "Czyste Powietrze" promuje nie tylko poprawę jakości powietrza, ale także podniesienie standardu życia poprzez zmniejszenie kosztów ogrzewania i zwiększenie komfortu termicznego w domach.
Zarządzanie programem leży w rękach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), co zapewnia transparentność i skuteczność w realizacji celów ekologicznych. Program jest odpowiedzią na narastający problem zanieczyszczenia powietrza w Polsce, szczególnie w okresie grzewczym, i stanowi ważny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska naturalnego dla przyszłych pokoleń. Program "Czyste Powietrze" wyróżnia się na tle innych inicjatyw ekologicznych swoim kompleksowym podejściem, obejmującym nie tylko aspekty techniczne wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji, ale także szeroko zakrojoną edukację ekologiczną i promocję proekologicznych zachowań wśród społeczeństwa. Jest to inwestycja w lepszą przyszłość, mająca realny wpływ na poprawę stanu środowiska w Polsce.

Szczegóły strony https://czystepowietrze.pro: